Olaglig spelreklam för ett spelbolag som har fällts av Kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen.

Olaglig spelreklam

Jag har i tidigare insändare i E-K kritiserat spelbolagen och dess reklam som lurar många människor i speldjävulens klor. Jag har kritiserat Eskilstuna kommun som upplåter sig mark för spelreklam. Jag ska inte upprepa tidigare argument. Däremot jag vill ta upp en annan synpunkt angående spelreklamen.

Enligt 38 § i lotterilagen, det så kallade främjandeförbudet, är marknadsföring av utländska spelsajter förbjudet i Sverige. De utländska spelbolagen står för cirka 80 procent av all spelreklam.

Det finns två fällande domar från 2017 där Kammarrätten fällt spelbolag för olaglig marknadsföring, bland annat på så kallade “stortavlor”. Alltså sådana reklamtavlor som Eskilstuna är nerlusat med. Dessa domar har fastställts av Högsta förvaltningsdomstolen.

I en kommentar säger Lotteriinspektionens generaldirektör Camilla Rosenberg:

Lotteriinspektionen ser den ökande marknadsföringen för spelbolag som inte har tillstånd för sin verksamhet i Sverige som problematisk. Vi välkomnar därför Högsta förvaltningsdomstolens beslut. Jag förväntar mig nu att alla parter framöver följer aktuell lagstiftning samt myndigheten beslut

Som en kommentar till Camilla Rosenberg vill jag säga att motbjudande spelreklam är lika förödande oavsett om man har tillstånd eller inte.

Så blev det inte. Spelreklamen väller över oss som en flodvåg. I år har spelreklamen ökat med 30 procent jämfört med föregående år. De tre första kvartalen i år har spelreklamen uppgått till 5,8 miljarder kronor. Helt sanslösa belopp. Det betyder att man har gjort spelreklam för cirka 8 miljarder när året är slut.

I år har Lotteriinspektionen utdömt vite för ytterligare 39 spelbolag, samt uppmanat dem att upphöra med sin olagliga marknadsföring.

Eftersom reklamen fortsätter i allt större omfattning verkar både lagstiftning och de instanser som ska se till att lagarna efterlevs som tandlösa.

Den fråga jag ställer mig är: Kan de som medverkar till att sprida denna förbjudna reklam i tidningar, TV-kanaler och på andra sätt betraktas som någon slags “medbrottsligar?

Kan man se Eskilstuna kommun som medbrottsling när man upplåter sin mark för spelreklam som, enligt vad jag förstår, är olaglig? Ett av de spelbolag, Unibet, som fälldes för olaglig reklam 2017 gör fortfarande spelreklam här i Eskilstuna. Jag såg det så sent som för ett par veckor sedan.

Rolf Waltersson
Eskilstuna

You May Also Like