New York Times granskar: Trumpfamiljen är systematiska skattesmitare

Den USA-amerikanska dagstidningen New York Times ägnade för några veckor sedan hela åtta sidor åt att granska hur Donald Trump kunnat bli dollarmiljardär. 
Tidningen fann att föräldrarna Fred och Mary Trump har fört över mer än en miljard dollar till sina barn utan att betala gåvoskatt.

Skatten var 55 procent när överföringarna genomfördes, men Donald Trump och hans syskon betalade endast cirka 5 procent i skatt tack vare familjens skatteplanering. På så vis lyckades man undanhålla cirka en halv miljard dollar eller drygt 4,5 miljarder kronor från att inbetalas till skattemyndigheterna.

Skattebedrägeri genomfördes i några bolag som ägdes av Donald Trump och hans syskon samt en kusin. Bolagen la på kostnaderna mellan 20 och 50 procent för affärer som gick genom detta bolag till Fred Trumps fastighetsföretag. Effekten blev att pengar strömmade från de bolag föräldrarna Fred och Mary Trump ägde till barnens bolag. Genom dessa bolag strömmade cirka 100 miljoner kronor årligen till de fyra barnen och en av deras kusiner, som alltså fick 20 miljoner dollar vardera från föräldrarna utan att behöva betala någon gåvoskatt.

Men denna typ av hantering är säkert inte främmande för många andra superrika familjer i USA. Ju mer klyftorna har växt i USA och ju rikare de allra rikaste har blivit, desto mer pengar har säkert fifflats över från föräldrar till barn för att familjerna ska undvika att dela med sig av sina förmögenheter till samhället i form av arvs- eller gåvoskatt.

Vänstertidningen World Socialist Web Site konstaterar att den de allra rikastes korruption och kriminalitet har bara ökat under de senaste decennierna:

korruption och kriminalitet har bara ökat under de senaste decennierna, i takt med den sociala kontrarevolution som riktats mot arbetarklassen… Decennierna av avindustrialisering och avveckling i industristäder sammanfaller med en alltmer utbredd ekonomisk spekulation och manipulation. (…)

Trump belyser de försämrade och gangsterliknande sociala krafterna som har ökat. Han är en produkt och ett uttryck för den US-amerikanska kapitalismens och demokratins förfall. Trump utgör inget särfall.

En förändring av skattesystemet till förmån för de rika och de superrika har spelat en nyckelroll i kontrarevolutionen för att upprätthålla och bevara den finansiella oligarkins makt.

Och det är säkert sant, att om NY Times eller någon annan US-amerikansk tidning skulle granska andra superrika US-amerikaner skulle de säkert även där hitta många lik i lasten.

Superrika svenska familjer behöver dock numera inte ha besväret att försöka undvika skatter på gåvor och arvet eftersom den svenska riskdagen har avskaffat dessa skatter. SVT:s journalister Uppdrag granskning visar dock att även superrika svenskar – och de bolag de äger – är uppfinningsrika när det gäller att på olika sätt undvika att betala skatt.

Det är väl knappast någon som är förvånad över att Donald Trump är en storfifflare när det gäller att komma undan skatt. Men NY Times artikel visar dessutom, att Trumps bild av sig själv som framgångsrik affärsman som tagit sig fram på egna meriter är en stor bluff. Pappa Freds tjocka plånbok och skattefiffel har byggt Donald Trumps karriär från början och ända fram till presidentposten.

Foste Hjälte

You May Also Like