Stensunds folkhögskola, där artikelförfattaren Tommy Fogelberg verkat. Tommy Fogelberg är mycket orolig över det regerande Tidölagets attacker mot folkhögskolan som institution.

Nedmonteringen av svensk folkhögskola fortsätter

SD:s aversion mot folkbildning och folkhögskola är väl dokumenterad. Den minnesgode minns säkert den famösa riksdagsmotionen med syfte att stänga ner skolformen folkhögskola, SD:s budgetmotioner har konsekvent haft kraftigt sänkta anslag – senast 1 miljard – till folkbildningen.

När den nya regeringen la sin absolut första budget förra året i november, så ven SD:s domptörspiska över Finansdepartementet, och anslaget till folkhögskola sänktes med 500 miljoner. Man riktade ett Alexanderhugg mot en tidigare införd satsning på yrkesutbildningar. En satsning, som utvärderingar visat sig vara framgångsrik.

I Vårbudgeten, som lämnas till Riksdagen den 17 april, aviserar regeringen och SD en rejäl satsning på Vuxenutbildning. Genom satsning på ökad kompetensförsörjning vill man få bukt med hög arbetslöshet och missmatchning på arbetsmarknaden.

Det är enkelt att dela analysen, att utbildning är vägen till arbete, och att satsningar på vuxenutbildning därför är både klokt och nödvändigt

Förhoppningen väcktes nu om att medel kommer återföras till folkhögskolan.

Medel som hade varit välkomna för en redan hårt ansträngd folkhögskola.

Det hade också varit klokt. Utvärderingar och utredningar om yrkesutbildning på folkhögskola visar på goda resultat, nöjda deltagare och snabbt inträde på arbetsmarknaden efter genomgången utbildning.

Tyvärr blir det inte så. Istället väljer regeringen att göra den här satsningen inom Komvux, som tillförs 400 miljoner, och 70 miljoner till Yrkeshögskoleutbildningar.

Alltså strax under de 500 miljonerna man skar från folkhögskolorna 2022.

Markeringen kunde inte varit tydligare, folkhögskolan är varken prioriterad eller aktad!

Inte med en endaste stavelse nämns ordet folkhögskola i presentationen av satsningen. Det är minst sagt uppseendeväckande att en 150-årig aktör inom svensk vuxenutbildning inte tillmäts betydelse i den nödvändiga och riktiga satsningen!

Detta är ännu en signal om att regeringens, och framför allt SD:s, negativa syn på folkhögskolan är oeftergivlig!.

Det som skett, dels i höstbudgeten och nu i vårbudgeten är som sagt inte förvånande, och helt i linje med SD:s viljeinriktning kring folkhögskola och folkbildning. Den viljeinriktning som konsekvent manifesterats både nationellt och regionalt från partiets sida.

Man måste fråga sig; Varför låter sig regeringspartierna dompteras av SD?

Framför allt KD och L, som historiskt stått på barrikaderna för svensk folkhögskola. Är ni verkligen beredda att fortsätta vandringen på det sluttande plan som stödet för folkhögskolan befinner sig på? Det sluttande plan som kommer försämra förutsättningarna för skolornas verksamhet, och på sikt menar jag, faktiskt hotar folkhögskolans existens!

Inom parentes ställer jag visst hopp till förre riksdagsledamoten Christer Nylander (L), som är utsedd att utreda Folkbildningen. Måtte det nu bara inte petas i utredningsdirektiven!!

Vid sidan av min uppmaning till KD och L, uppmanar jag folkhögskolevänner över landet;
Budkavlen går, Rid i Natt! Upp till kamp för Folkhögskolan!

Tommy Fogelberg
Pensionerad folkbildare/folkhögskollärare och rektor på Stensunds folkhögskola
Trosa

You May Also Like