Höll partierna sina miljölöften.

Naturskyddsföreningen – V och MP bäst för miljön

Mot slutet av förra mandatperioden redovisade Naturskyddsföreningen sin undersökning av hur riksdagspartierna agerat i viktiga miljöfrågor.

Enligt föreningens undersökning är det Vänsterpartiet som har den bästa politiken för en hållbar framtid, tätt följt av Miljöpartiet och med Socialdemokraterna på tredje plats.

Inte helt oväntat hamnar Sverigedemokraterna sist.

“Miljöpartiet, som ställde sig bakom samtliga av Naturskyddsföreningens miljöpolitiska förslag inför förra valet, och som innehaft miljö- och klimatministerposterna, har delvis misslyckats med att driva igenom dem i regeringsställning. En förklaring till detta är att Socialdemokraterna haft lägre miljöambitioner”, skriver Naturskyddsföreningen.

Man kan kanske säga att Mp till viss del drivit S i rätt riktning, samtidigt som S tvingat Mp att gå med på beslut man egentligen ogillar.

Partiernas löften och i vilket utsträckning man följt sina löften framgår av stapeldiagrammet:

Höll partierna sina miljölöften.
  • Den gråa stapeln visar i vilken utsträckning man ställt sig bakom Naturskyddsföreningens miljöpolitiska förslag.
  • Den gröna stapeln visar vad man hållit.
  • Den gula stapeln visar att man “agerat i rätt riktning”

Den andra bilden visar naturskyddsföreningens poängsystem. Partierna har betygsatts utifrån sitt agerande i de 18 förslagen:

Ju fler gröna ljus desto bättre, och ju fler rödljus desto sämre.
  • Grönt ljus får partiet om de agerat och röstat för miljön i frågan.
  • Gult ljus ges till partier som “agerat, men inte lika långtgående eller likvärdigt”.
  • Rött ljus delas ut om partierna inte agerat i frågan eller till och med motarbetat Naturskyddsföreningens förslag.

Ju fler gröna ljus desto bättre. Och ju fler röda ljus desto sämre.

Jag antar att Naturskyddsföreningen gör motsvarande undersökning när nuvarande mandatperiod går mot sitt slut så att väljarna kan ta med partiernas miljöpolitik i vågskålen när man gör sitt val.

Med tanke på den klimatkris vi står inför är det viktigare än någonsin att få betyg på vad partierna gör – inte bara vad de säger.

Lästips:

Naturskyddsföreningen: Bättre miljöpolitik nu – V och Mp får bästa betyg. Natursidan.se 5 maj 2018.

Rolf Waltersson

You May Also Like