Bekymrade över de militaristiska tendenserna bland Sveriges ledande politiker: Thage G. Pettersson (till vänster) och Sven Hirdman

Nato-kritiskt seminarium i Västerås samlade 60 åhörare

Ett seminarium om Sverige och NATO samlade 60 personer på tisdagen i Västerås.

Sven Hirdman, tidigare ambassadör i Moskva inledde. Han vände sig emot den pågående alarmistiska presskampanjen mot Ryssland och krävde att en dialog och personutbyte inleds för att skapa ett gott grannförhållande.

Thage G. Peterson som tidigare varit försvarsminister försvarade Olof Palmes linje och uppmanade alla att börja tala om fred istället för krig.

Arrangörer var Aktionsgruppen Nej till NATO Västerås samt Kvinnor för Fred.

Björn Berggren