Kvarteret Bruksgatan-Kungsgatan-Tullgatan-Rademachergatan. Bild Tommy Andersson.

Kvarteret Valsverket – nybyggande och bevarande

Nybyggnation av bostäder, skolhus/gård och skydd av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Det är meningen att byggfirman Glommen & Lindberg från Stockholm ska, när granskning med mera är klart, troligen i höst börja med att riva och röja för nybyggnation på kvarteret Valsverket. Det är en mindre firma med 12 anställda enligt vad en av dessa sa på en Granskningsvisning i Värjan på onsdagskvällen. Firman har sysslat med konverteringsprojekt av äldre hus för bostäder, mest i Stockholm.

Denna firma, främst representerad i Värjan av Anders Silfverhjelm, kom in i processen efter att planen varit utställd för Samråd i januari 2017. Innan dess hade det varit tal om att allt skulle rivas. Silfverhjelm talade om att vi trots allt befinner oss  i en praktisk och ekonomisk verklighet.

Valsverket (Alvenius gamla bilhall) skall bevaras och byggnaden i anslutning, liksom Hälsohuset. Åtminstone för en tid, också huset i hörnet Bruksgatan-Kungsgatan, där det är tänkt att erbjudas plats åt Billy Boy, kebaben, som ska rivas, och även kontor och utrymmen för byggets personal.

Nu är det Granskningen som sker  9-28 januari 2019 och har man synpunkter på byggnadsplanen måste dessa lämnas in före 28 januari. Processen ser ut så här: Start > Samråd > Granskning > Antagande > Laga kraft.

Glommen & Lindberg står för stomsystemet vid nybyggande och tar i övrigt in entrepenörer. Husen i Valsverkskvartetet ska ha en nedre våning av betong och i övrigt bestå av trä.

Vid visningen var företagare från Hälsohuset på plats och undrade över vilka svårigheter de skulle drabbas av. På innergården bakom Hälsohuset ska en skola/förskola uppföras med gård. Synpunkter från företagarna gällde bl a problemet med parkeringsplatser för de som har svårt att gå. Byggfirman förklarade att de inte ska påla och föra extra mycket oväsen, för inget garage under jord ska byggas.

Vändplanen, som avslutar Rademachergatan mot Tullgatan, skall bli del av ett torg, och infart ska vara från Tullgatan, i enkel riktning till motsatt vad den nu är. Från Hälsohusets flank Rademachergatan ska radhus med trädgårdar byggas framåt Tullgatan.

Husen på Kungsgatan och i hörnet Kungsgatan-Tullgatan skall bli i 7 våningar, medan huset vidare närmast mot Rademachergatan 4 våningar.

Går man in på kommunens hemsida, se nedan, har man till höger en ansenlig mängd dokument som gäller olika undersökningar och utredningar.

Mer om Valsverket på eskilstuna.se

Text och Bild: Tommy “Bimman” Andersson