Kari Parman, socialdemokrat från Gnosjö, vill se en politik baserad på arbetarrörelsens klassiska solidaritets- och jämlikhetsideal. Anpassningen till nyliberalism och högerpolitik måste få ett slut, menar Parman. FOTO: privat.

Kari Parman (s) anser att en återgång till klassisk socialdemokratisk politik är ett absolut måste

Är det inte dags att återfinna den svenska solidariteten? Det fanns en tid då Sverige ansågs vara en förebild för social rättvisa och internationell solidaritet. Trots många bevis för motsatsen så vägrar jag tro att majoriteten av oss i Sverige förvandlats till småsinta varelser ledda av okunnighet och småborgerlig girighet med egennyttan som enda ledstjärna?

Men stora delar av allmänheten tycks sakna medvetenhet om att de sociala förmåner som “vanligt folk” under de senaste dryga hundra åren skördat inte är en självklar rättighet, inte något oföränderligt eller beständigt.

Förmåner såsom sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, minimilöner eller andra rättigheter såsom rätt till utbildning, barnomsorg eller äldrevård är inget vi kan ta för givet. Allt detta, som tidigare generationer stridit för, kan med lätthet tas ifrån oss om vi inte bevakar våra rättigheter. Vilket redan har skett i viss utsträckning under inflytande av den marknadsliberala doktrinen som varit dominerande i Sverige sedan åtminstone 80-talet. Att högerns hånfulla hållning till arbetarrörelsen fått fäste bland “vanliga” arbetande människor är häpnadsväckande och minst sagt respektlöst mot tidigare generationer.

Hur kan det vara så svårt att förstå att kampen för rättvisa villkor i samhället och på arbetsmarknaden är en pågående process och att det finns misär och utanförskap även idag. Sverige är fortfarande ett förhållandevis jämlikt land i internationell jämförelse men Sverige är också landet där klyftorna ökat mer än i andra länder. Otrygghet på arbetsmarknaden, urholkning av sociala trygghetssystem, privatisering av välfärdstjänster och skattesänkningar som gynnar de som har det bäst har lett till en oroväckande utveckling och gett näring till högerextrema rörelser som vuxit sig så starka att de blivit ett hot mot vår demokrati.

För komma till rätta med den nuvarande destruktiva samhällsutvecklingen och visa att vårt Sverige kan bättre måste det till klassisk Socialdemokratisk fördelningspolitik jämte pedagogiska insatser så att den allmänna medvetenheten väcks.

Kari Parman (S)

Liknande artiklar