Fabriksbyggnad Gredbyvägen-Langsgatan. Foto: Tommy Andersson.

Hus som skattar åt förgängelsen?

På Gredbyvägen, nära Rinmansskolan, finns det hus som förvandlats – hus som ser ut som de gjort under lång tid – och hus som antagligen kommer att försvinna.

Bild och text: Tommy “Bimman” Andersson