Signalen Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA), också kallad “Hesa Fredrik”, testas nu på måndag i Eskilstuna.

Hesa Fredrik testas som vanligt!

Signalen Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA), även kallad “Hesa Fredrik”, testas fyra gånger per år. Nästa gång är nu på måndag (7 mars) klockan 15.00.

Signalen Viktigt Meddelande till Allmänheten är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Det är en viktig del av Sveriges krisberedskap. För att kontrollera att signalen fungerar testas den fyra gånger per år. Samtidigt görs allmänheten uppmärksam på att signalen finns.

Oroliga tider

Med tanke på läget i omvärlden vill Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) göra det tydligt att måndagens testning i Eskilstuna görs rutinmässigt. Det är ett planerat test som görs klockan 15.00 var tredje månad den första helgfria måndagen. I dessa oroliga tider kan det vara extra viktigt att påpeka detta.

Om signalen skulle larma på riktigt

Skulle du höra signalen Hesa Fredrik under övrig tid ska du söka dig inomhus. Du ska vidare stänga fönster, dörrar och eventuell ventilation. Se till att ha en radio som är inställd på din lokala P4 station – Sveriges Radio P4 är nämligen en så kallad beredskapskanal med uppdrag att förmedla information från myndigheter under samhällsstörningar och kriser.

I Eskilstuna med omnejd hittar du din lokala P4-sändare på frekvensen 100,1 MHz.

Så låter Hesa Fredrik

Klicka på ljudspelaren här nedan för att höra hur VMA (Hesa Fredrik) låter:

You May Also Like