Hade det varit en vanlig vardag idag så skulle VMA-signalen ha testats som vanligt…

Hesa Fredrik får vila på Sveriges Nationaldag

Idag den 6 juni är det ju månadens första måndag. Men eftersom det också är helgdag på grund av nationaldagen kommer varningssignalen Hesa Fredrik inte att ljuda idag – istället testas den följande måndag, den 13 juni.

Signalen är som bekant en del av varningssystemet Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA). En signal som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner.

Endast helgfria måndagar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) påpekar att utomhusvarningssystemet funktionskontrolleras fyra gånger per år, klockan 15 den första måndagen i mars, juni, september och december. Men det gäller bara helgfria måndagar. Idag på Sveriges Nationaldag får således Hesa Fredrik vila. Istället testkörs systemet nästa måndag (13 juni).

I år testas VMA-signalen den 7 mars, 13 juni, 5 september och den 5 december.

You May Also Like