Bilden från omni.se.

Flyktingtragedin – Rädda Barnens Ungdomsförbund i Eskilstuna kritiserar Moderaterna

Samtidigt som en person just blivit skjuten vid gränsen mellan Grekland och Turkiet står moderaternas partiledare Ulf Kristersson iklädd jaktkläder och menar att EU bör stärka sina gränser. Enligt barnkonventionens artikel 22 har barn på flykt rätt till skydd. Rädda Barnens Ungdomsförbund frågar moderaterna: hur ska Sverige kunna följa barnkonventionen när vi nekar människor på flykt skydd?

Sverige och EU måste öppna sina gränser. Rädda Barnens Ungdomsförbund menar att statsgränser som är stängda för människor är rasistiska, dessutom gör stängda gränser att människor dör genom att till exempel bli skjutna av gränspolis. Sveriges och EU:s nuvarande politik gör att barn dör på Medelhavet och att barn tvingas sälja sina kroppar i Sverige. Artikel 6 säger att barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Oavsett medborgarskap eller statslöshet ska man ha möjlighet att söka skydd i ett annat land.

Nu har vi, tillsammans med Röda Korsets Ungdomsförbund, RFSL Ungdom, Ensamkommandes Förbund och Ung i Sverige, grundat ungdomsrörelsens asylpolitiska skuggkommitté. Vår kommitté kommer skugga den parlamentariska kommittén som just nu arbetar med att ta fram förslag på framtidens migrationspolitik. Vi kommer också skriva ett eget förslag som respekterar de konventioner Sverige har lovat att följa. Till skillnad från den parlamentariska kommittén representerar vi över 15 000 barn och unga där flera har egen erfarenhet av flykt. Dessutom arbetar vi utifrån ett barnrättsperspektiv samt ett hbtq-perspektiv. Skuggkommittén har bjudit in moderaterna till ett samtal. Vi väntar på svar.

Enligt barnkonventionen ska barnets bästa alltid komma i främsta rum. Vi är säkra på att alla, inklusive Moderaterna, förstår att stängda gränser inte är för barnets bästa. EU:s och Sveriges hantering av flyktingar är ett totalt misslyckande ur ett barnperspektiv. Istället för att värdera människors säkerhet och hjälpa människor till trygghet försöker man stoppa människor från att ta sig till Europa och utvisa dom få som trots hindren lyckas.

Rädda Barnens Ungdomsförbund samlar barn och unga som har erfarenhet av krig och flykt och som lider av Sveriges och EU:s asylpolitik. Vi vet att det nuvarande läget är en mardröm för många och vi kräver ett stopp. Dom mänskliga rättigheterna ska väga tyngst. RBUF vill se att Sverige och EU öppnar sina gränser så att barn på flykt kan få skydd.

Hanna Thessén,
ordförande Rädda Barnens Ungdomsförbund Eskilstuna

You May Also Like