Höjningen beror på flera orsaker, menar EEM – bland annat för olika investeringar…

Eskilstuna Energi & Miljö höjer elnätsavgiften

Eskilstuna Energi & Miljö höjer elnätspriserna med 12 procent. Höjningarna börjar gälla från och med årsskiftet.

Höjningen är procentuell och anledningen sägs bland annat vara det nuvarande höga elpriset. Men framför allt beror höjningarna på ökade kostnader för nätförluster – det vill säga el som försvinner under överföringen ut till kund.

Höjd avgift för hushållen

För en normalstor lägenhet handlar det om en höjning på cirka 20 kronor i månaden, och för en villa upp emot cirka 100 kronor i månaden, detta enligt EEM:s egna beräkningar.

Socialbidragstagare får ingen glädje av det kommande elstödet

Det ser inte ut att bli några extra pengar i plånboken för den som får ta del av Regeringens elstöd och som samtidigt erhåller socialbidrag. Det rapporterar Ekot idag. Biståndet (socialbidraget) kommer nämligen att minska med samma summa som elbidraget uppgår till.

Elstödet skall ses som en inkomst vid bedömningen av rätten till bistånd, säger socialtjänstlagen.

Läs också:

You May Also Like