Rekarnegymnasiet i Eskilstuna – Det är främst elever som går eller har gått här som ska ingå i projektet.

Eskilstuna deltar i EU-projekt som ska stötta elever som blivit drabbade av covid-19

Eskilstuna Kommun deltar i ett projekt som finansieras av Europeiska Socialfonden. Projektet syftar till att stötta gymnasieelever, som har påverkats av coronapandemin, att klara sina studier. Det uppger Eskilstuna Kommun i ett pressmeddelande.

– Delprojektet i Eskilstuna kommer att ha 40 till 50 deltagare, och vi kommer att arbeta med två spår. Dels med elever som vill fokusera på studier, och dels med elever som kombinerar praktik och studier, berättar Helena Carlström, rektor på Rekarnegymnasiet i Eskilstuna.

Undervisningen sker i små grupper

Elever från alla program på Rekarnegymnasiet som uppfyller kriterierna för projektet får möjlighet att delta i projektet. Undervisningen kommer att ske i små grupper, men även individuellt.

– Vi kommer att arbeta med bland annat mentorskap, studiebesök och arbetsmarknadskunskap för att hjälpa eleverna vidare till arbete eller studier, säger Julie Orlov, delprojektledare för React-EU Ung Comeback på Rekarnegymnasiet.

Arbetslaget kring eleverna kommer att bestå av projektledare, som även är studie- och yrkesvägledare, två lärare, kurator och praktiksamordnare.

Om projektet

React-EU Ung Comeback är ett projekt som finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF) som en del av den Europeiska Unionens hantering av covid-19-pandemin. Projektets syfte är att hjälpa de elever som påverkats av pandemin för att minska risken för arbetslöshet och utanförskap.

Projektet startade i januari i år och pågår fram till och med april 2023. Eleverna startar nu under april 2022. Projektägare är Samordningsförbundet i Sörmland, och i länet pågår 8 delprojekt. I Eskilstuna Kommun drivs projektet på Rekarnegymnasiet och det är främst elever som går eller har gått där som kommer att ingå i projektet.

You May Also Like