Ekonomisk demokrati diskuterades i allaktivitetshuset i Årby

Varje söndag, 14.00-17.00, bjuder nätverket Tillsammans för Eskilstuna in till “tillsammanscafé” i Årby-föreningens café. I söndags (5mars) stod också filmvisning och diskussion på dagordningen.

Filmen handlade om exempel på arbetarstyrda producentkooperativa företag. Dessutom intervjuades en rad personer med skiftande meningar om ekonomisk demokrati. Mycket skiftande, skulle man kunna säga. Direkt avvisande var kommentatorerna från Svensk Näringsliv och den liberala tidningen Neo. Medan andra, med egen erfarenhet av arbetarstyrda företag i USA framhöll det positiva. Intervjuade forskare, från USA och Sverige, menade att de auktoritära beslutsformer som är regel inom ekonomin, aldrig skulle accepteras inom de flesta andra samhällssektorer.

Diskussionen som följde efter filmvisning blev livlig. Det verkade också som alla var överens om att något måste göras åt den nuvarande utvecklingen, som skapat stor arbetslöshet, ökande klyftor och växande maktlöshet för de arbetande i produktionen.

– Och det är bara tillsammans som vi kan komma till rätta med problemen, underströk Nathalie Söderberg från nätverket Tillsammans för Eskilstuna.