Gaza, tidigare israelisk terrorbombning. Foto: Hazny Saleh / Pixabay.

Den israeliska regeringens och högerns folkmordsplaner får uppbackning av makthavare i Väst

När NATO nyligen hölls sitt försvarsministermöte var också den israeliska högerregeringens försvarsminister inbjuden och närvarande. Denne fick tydliga försäkringar om att NATO “står tillsammans med Israel”.

Två US-amerikanska hangarfartyg i Medelhavet har anlänt till området utanför Gazas kust. Detta samtidigt som det israeliska flygbombardemanget, som när detta skrivs redan skördat mer än 2300 palestinska liv, skoningslöst och systematiskt mal vidare. En gigantisk markoffensiv antas komma inom några timmar.

Israels beslut om en total blockad mot införsel av förnödenheter, inklusive dricksvatten, till Gaza kommer enligt Röda Korset att inom en mycket snar framtid leda till att många människor kommer att börja dö av törst och vätskebrist.

Israels premiärminister, högerledaren Benjamin Netanyahu, har basunerat ut att det som nu väntar palestinierna är något som “de ska minnas i generationer framöver”.

En annan av minister har, mot bakgrund av de ytterligare massakrer som nu planeras, offentligt hävdat att “det finns inga oskyldiga människor i Gaza-området”. Och andra har helt enkelt förnekat palestiniernas mänsklighet – och som i ett eko av den nazistiska anti-semitiska propagandan från 30-talet stämplat palestinierna som “djur” och “monster”.

Så förbereds en förintelseaktion.

Folkmordspolitiken inleddes redan i samband med bildandet 1948 av den koloniala statsbildningen Israel. De grymma massakrerna på palestinska bybor som då genomfördes bar slående likheter med den aktion som Hamas genomförde för en vecka sedan. Med den skillnaden att mördandet av palestinska bybor 1948 skedde i en mycket större skala och med större systematik.

Syftet 1948 var att sprida skräck i den palestinska befolkningen. Man lyckades med det. Närmare 800 000 palestinier flydde i panik, och deras land konfiskerades.

Dessa terroraktioner och fördrivningen av palestinierna uppfyllde med råge även de formella folkrättsliga kriterierna på folkmord i strikt juridisk mening.

Israels historia har alltsedan 1948 kännetecknats av ständigt pågående trakasserier och apartheidpolitik gentemot de palestinierna som blev kvar inom Israels gränser efter 1948. Och från och med 2008 har en rad angrepp mot civilbefolkningen på Gaza-remsan, ett område som ockuperades 1967 genomförts. Under dessa angrepp har tusentals liv skördats.

Palestinierna på Västbanken, ett område som Israel erövrade från Jordanien 1967, har systematiskt på olika sätt förtryckts och diskriminerats. Många där har dödats av den israeliska militären. Idag organiserar den fanatiska israeliska bosättarrörelsen terroristiska attacker och mord. Bosättarrörelsen genomsyras av en religiös och rasistisk ideologi och en skoningslös syn på palestinierna. Att folkmordspolitiken mot palestinierna på Gaza-remsan nu kommer att ackompanjeras av en blodig offensiv mot Västbankens palestinska befolkning är något vi har att räkna med. Målet kommer att vara att fullborda den etniska rensning som inleddes 1948.

Att den israeliska högern och de rasistiska hökarna skulle utnyttja aktionen som Hamas genomförde  för en vecka sedan, till att intensifiera sin folkhatspropaganda och gå till stormangrepp mot palestinierna har inte överraskat någon. Naturligtvis är inte heller Hamas-ledningen överraskad. Det som det palestinska folket nu utsätts för har de kalkylerat med. Hur denna religiösa, auktoritära och reaktionära organisations strategiska beräkningar ser ut är svårt att avgöra.

Vad USA och NATO anbelangar kan vi konstatera att uppslutning på den israeliska högerregeringens folkmordspolitik gäller.

Medan det från FN och EU:s sida förekommit kritik mot den mordiska utsvältningspolitiken och bombmassakrerna.

I Sverige har L, KD och SD rest kravet på att den palestinska ambassadören ska visas ut och att erkännandet av Palestina ska upphävas. Och för att Sverige ska kunna dra sitt strå till den brinnande folkmordsstacken föreslås också att vapen ska exporteras till Israel.

Även ur svensk mylla och gödselstackar skjuter nu kolonialismens, folkhatets och rasismens giftsvampar upp.

För demokrater i Sverige och världen över gäller i denna stund att klart och tydligt hävda ståndpunkten att den enda civiliserade och anständiga lösningen för Palestina  är en stat där alla – ateister, muslimer, kristna och judar – kan leva tillsammans som likvärdiga medborgare.

I den stund som nu är måste kravet på att de israeliska bombningarna stoppas och att den mördande blockaden omedelbart hävs ljuda över världen. Och de politiska partier och politiker som skamlöst sluter upp bakom Israels förintelseplan måste hårt fördömas.

You May Also Like