Del 3 i arbetet med porträtt på chefred. H F Hjälte

Bilder under arbetets gång. Tommy “Bimman” Andersson.

You May Also Like