Debatt: Idealism och maktambitioner – exemplet Eskilstuna

V-MP-S-C-L-M-KD-SD

Självklart är höger-vänster-skalan ovan ungefärlig men kan ses i stort som representativ i nuläget. Den naturliga koalitionen är samarbete mellan partier som ligger nära det egna partiet. Tyvärr förekommer koalitioner mellan partier som står långt ifrån varandra, exempelvis Eskilstuna i nutid. Här kan man klart undra över socialdemokraternas politiska grundsyn och önskan om MAKT, och vad som anses som viktigast. Det finns väl anledning att påpeka att det definitivt inte saknas medlemmar i partiet som förstår vad det innebär att vara en del av ett socialdemokratiskt parti. Men samtidigt finns det orsak att ifrågasätta partiets ledning inte enbart på grund av valet av koalitionspartner utan även hur ombildningen skedde.

Först lite bakgrund. S och V hade samarbetat i drygt 20 år och koalitionen S, V och MP i närmare 10 år och planerade en fortsättning efter valet 2014, strax efter valet hoppade en socialdemokrat i partiet av, men fortsatte i kommunalfullmäktige. Trots detta hade koalitionen majoritet i fullmäktige, men Jimmy Jansons reaktion var att kasta ut koalitionspartnerna och bildade en ny koalition med M och C. Agerandet är sådant att man kan ifrågasätta vad som var viktigast, politiken eller makten, särskilt då den nuvarande ledaren Jimmy Jansson tillträde 2011, dvs efter 2010-års val.

Rolf Nordin