Vi måste skruva ned, upphöra med våra svällande aktiviteter

 Det absolut värsta ordet just nu är “utmaning”. Har ni tänkt på det? Allt är en “utmaning”. Varje problem, varje svårighet, varje konflikt presenteras som en “utmaning”. Vad betyder egentligen ordet? Jag slår upp och hittar följande synonymer:

Uppfordran till kamp, inbjudan till strid, utmanande handling, förolämpning, provokation, brandfackla, stridshandske, inspiration, eggelse, sporre, incitament, stimulerande uppgift, sporrande uppgift, och så på slutet, prövning, svår uppgift.

Vad betyder det då att snart sagt alla samhällspolitiska problem beskrivs som en “utmaning”. Vi tar klimatkrisen som exempel. I en artikel i Svenska dagbladet resonerar Max Jonsson intressant kring begreppet. Han menar att när vi diskuterar klimatkrisen i termer av “mänsklighetens största utmaning” så signalerar vi att det är teknik och nya innovationer som är lösningen…

Det som då döljs under uttrycket “utmaningen” är den grundläggande konflikten mellan idén om ständigt ökande materiell produktion och konsumtion och det faktum att detta inte går ihop med hållbar utveckling.

Utmaningen ligger alltså inte i att uppfinna nya tekniker för hur vi ska kunna fortsätta som vanligt. Utmaningen ligger i att vi måste förstå att backa, omorganisera, skruva ned, minska, upphöra med våra svällande aktiviteter. Vi måste helt enkelt sluta göra en massa saker, menar Jonsson.

Och jag vill tillägga att detta “vi” betyder i hög grad den rika delen av världen och de rikaste i den rika delen av världen. Sverige är en av världens värstingar om vi räknar globalt, det vill säga räknar in vår produktion/konsumtion i andra delar av världen.

Hållbar utveckling förutsätter alltså en insikt om att vi inte kan fortsätta som förut. Och att ett steg tillbaka, så att det vi gör ryms inom planetens gränser, faktiskt är ett stort steg framåt. Detta, att åstadkomma en förändring i tankemönster i storlek paradigmskifte, är förstås både en svår uppgift och en prövning, det vill säga en riktig utmaning!

Gudrun Schyman, krönika i Feministiskt Perspektiv.