Vi måste investera oss ur krisen

Vi föreslår fyra satsningar för att tackla den skenande arbetslösheten, med satsningar på infrastruktur, höjd A-kassa, satsningar på den kommunala välfärden samt bostadsbyggande. Enligt Konjunkturinstitutet ger expansiva offentliga investeringar hela fyra gånger så många nya jobb som motsvarande skattesänkningar.

För det första behöver vi se ett omfattande program för att rusta upp vår infrastruktur – reparationen av vårt befintliga nät tros vara mest effektivt då detta går att realisera snabbast… Expansiva offentliga investeringar vilka förmår kombinera att täppa till potthåll i vårt lands bortglömda landsändar, ge avskedade arbetare nya arbetstillfällen, en bättre miljövänlig infrastruktur och billigare förnybar el, ger oss en chans att återbygga samhället på ett hållbart sätt som det vore dumdristigt att inte ta.

För det andra föreslår vi att man ytterligare höjer ersättningen i A-kassan. Regeringens höjning av A-kassan under pandemin är bra men långt ifrån tillräcklig för att nå sitt eget mål om 80 procent av lönen vid arbetslöshet – idag är ersättningsgraden 67,5 procent netto för en medelinkomsttagare.

För det tredje behöver vi se ökade satsningar på den kommunala välfärden, framförallt äldrevården. Om vi enbart ska ge äldrevården samma andel av kommunbudgeten som år 2000 kvalitet krävs tillskott på 20 miljarder, långt över de fyra miljarder man skött till i höstbudgeten för 2021. Äldrevårdens anställda utför idag tre gånger så många hembesök per arbetspass, något som inte kan förbises när man analyserar den höga spridningen och dödligheten bland våra äldre som nyttjar dess tjänster.

För det fjärde ser vi en oroande trend med avtagande byggtakt trots rekordhögt behov av bostäder. Vi såg redan innan pandemin att marknadskrafterna inte förmådde generera nog med bostäder till ett överkomligt pris.

Daniel Suhonen och Anton Svensson, debattartikel i Göteborgs-Posten.