Vi måste öka och växa i vår feministiska kamp

För mig är 8 mars ett underbart tillfälle för fest, gemenskap och, framför allt, för mobilisering och fortsatt kamp. Det är en dag för mig och mina systrar och hbtqi-syskon att enas och stå upp för alla de rättigheter som kvinnorörelsen drivit fram under många år och samtidigt blicka framåt…

Vi i Vänsterpartiet har länge efterfrågat en EU-lag mot mäns våld mot kvinnor, en lag som tvingar medlemsländerna att agera. Nu är vi äntligen där…

För mig hänger den feministiska kampen också ihop med andra rörelser, inte minst med kampen för hbtqi-rättigheter, men också med den antirasistiska kampen, med kampen för planeten, och med kampen mot den galopperande ojämlikheten. Med tanke på hur samtiden ser ut kommer vi behöva alla krafter och arbeta tillsammans för att mobilisera mot den nationalistiska högern, och dess människofientliga och planetfientliga politik.

Det här året präglas 8 mars av krigen i Ukraina och Gaza, med särskilda effekter på kvinnors liv.

I de fasansfulla attackerna i Gaza är en majoritet av de över 30 000 människor som dödats barn och kvinnor.  Det strider solklart mot krigsrätten att rikta attacker mot civila och den Internationella domstolen varnar för att det pågår ett folkmord. Ändå har många länder, inklusive Sverige ofattbart svårt att fördöma Israels agerande. Det är oförlåtligt.

Två år efter den ryska, brutala invasionen har nästan 6,5 miljoner människor flytt Ukraina. De flesta av dem är kvinnor och barn som kommit till Europa. Till skillnad från människor som flyr från andra delar av världen har många EU-länder tagit emot ukrainska flyktingar på ett värdigt sätt.

Det är ifrån denna erfarenhet vi borde tagit avstamp när vi nu lagstiftar om EU:s nya flyktingpolitik. Tyvärr cementerar den nya migrationspakten den raka motsatsen, den institutionaliserar brutalitet och rättsosäkerhet.

Så inför den 8 mars vill jag gärna lyfta alla de framgångar som vi feminister nått och alla de rörelser som tar kampen vidare. Men jag vill också vara tydlig med att vi lever i en tid då vi måste öka och växa i vår feministiska kamp. Våra rörelser behövs mer än någonsin. Vi är grundläggande för att förstärka internationell solidaritet, för att värna liv och stå upp för alla människors lika värde.

-Malin Björk, krönika i Fempers

Läs mer https://fempers.se/2024/9/8-mars-demonstration-fri-att-leva-stoppa-valdet/