Kvinnor som grupp är fortfarande förtryckta

Manosfärens världsbild breder ut sig. Den påverkar till och med dem som ska kritisera manosfären. Hur kan man överhuvudtaget prata om könsroller och manliga och kvinnliga identiteter utan att prata om maktordningen. Hur du uppfattar din könsroll är så klart helt beroende på om du tillhör den privilegierade gruppen eller den förtryckta.

Men fallet i medvetenhet öppnar för dessa manosfäriska förklaringsmodeller om vilsna manliga identiteter i en falsk platt samhällsstruktur där kvinnor kanske till och med framställs som vinnare.

Så det första vi måste slå fast är att kvinnor som grupp fortfarande är förtryckta. Överallt kan vi se hur kvinnor sackar efter. Kvinnor tjänade 35 procent av den globala arbetsinkomsten 2022. Kvinnor är fattigare, arbetar längre och hårdare, har mindre trygga jobb och gör det mesta av det obetalda hemarbetet.

Det är inte så det ska vara. Tyvärr måste även denna självklarhet uttalas idag. Det finns inget naturligt eller biologiskt i det faktum att 30 procent av kvinnorna i världen har upplevt sexuellt våld. Det är ett resultat av hur människor konstruerar samhället. Och kvinnor är inte fattigare på grund av fri vilja. Det handlar om förtryck…

År 1884 skrev Friedrich Engels boken Familjen, privategendomen och statens ursprung. Ofta framställs marxismen, till och med av de som kallar sig marxister själva, som att den lägger allt fokus på produktionen och negligerar reproduktion, familj, genus och så vidare. Men i den här banbrytande boken är Engels väldigt tydlig med att historien bestäms av produktion och reproduktion.

Han lägger lika stor vikt vid arbetets och familjens utvecklingsstadium – ”båda slagen av produktion”. Utgångspunkten för boken är att spräcka hål på föreställningen om att männens ställning som hemmets herre är av Gud given, biologiskt nödvändig eller någon annan borgerlig idé. Familjen, privategendomen och statens ursprung är en kraftig injektion till den vid den tiden gryende kvinnorörelsen och förespråkar jämställdhet.

Engels (och även Marx) utgick i mångt och mycket från antropologen Lewis H. Morgans vetenskap. Engels skriver: ”En av de mest absurda av de föreställningar vi fått från 1700-talets upplysning är att kvinnan från början av samhällets utveckling skulle ha varit mannens slav.” Engels påvisade motsatsen: ”Kvinnan var inte bara fri utan hade en högt respekterad position.”

-Elin Gauffin, artikel i Offensiv

Läs mer https://www.socialisterna.org/kvinnofortryckets-ursprung/