Vi måste alltså lämna den ekonomiska tillväxten

Världens mest omfattande rapport om utrotningen av världens arter har nyligen släppts av FN och slutsatserna är inte nådiga. Människan står bakom den snabbaste utrotningen av arter som vi känner till och åtgärderna vi måste ta nu för att framtida generationer ska få ett drägligt liv på planeten är entydiga:

”Identifierat som ett nyckelelement för mer hållbara framtidspolicys är utvecklingen av globala, finansiella och ekonomiska system som bygger på en hållbar ekonomi som styr bort från det nuvarande tillfälliga paradigmet av ekonomisk tillväxt.”

Vi måste alltså lämna det tillfälliga paradigmet med ekonomisk tillväxt, det är direkt nödvändigt och inte en fråga om politik eller åsikt eller ekonomisk drivkraft som idag, det är helt enkelt fysik och en ödesfråga vi har att förhålla oss till vare sig vi vill ej.

Att höra dessa ord från några av världens ledande forskare i den hittills mest omfattande rapport om människans inverkan på naturen som skrivits är på många sätt förlösande. Det är hoppfullt att ordvalet är så klarsynt och nu till synes mindre tabubelagt att tala om i klartext…

Hastigheten av förändringen och utrotningen ökar och har aldrig varit så hög som nu. 25 % eller cirka 1 miljon av de återstående arterna är direkt hotade just nu. Forskarna är själva chockade av resultaten, särskilt hur snabbt utrotningen skett bara de senaste årtionden.

-Johan Landgren på bloggen Olja för Blåbär