Vi inte råd att lägga pengar på strunt

I Sverige är 9 procent arbetslösa nu. Vilket är den högsta nivån på 20 år.

Situationen är extrem och kommer sätta det politiska Sverige på prov. Bakom statistiken finns människor, människor som behöver veta att de har samhällets stöd i väntan på vändningen. Det handlar bland annat om ett skyddsnät som fungerar, men också om stöd för att ställa om.

Men även om arbetslösheten är hög, saknas inte arbeten som måste utföras. Våren 2020 har visat oss en omsorg som slaktats ner till så slimmade nivåer att den utgör en fara för människoliv. 2 miljoner svenskar är över 65 år idag, det betyder att de framtida behoven i omsorgen och vården kommer öka ytterligare. Våra politiker kan, om de vill, skapa både arbetstillfällen och en bättre omsorg. Vilket handlar om åtgärder som att stärka nyanländas språkkunskaper och ge fler möjlighet att utbilda sig till bland annat undersköterskor. Den som säger att omsorgen och vården är viktig måste visa det i handling.

Ska renoveringen av omsorgen och vården lyckas, kommer det också kräva bättre arbetsvillkor. Vi har inte råd med delade turer, springvik och usla löner. Eller, för den delen, karrensavdrag som ger sjuknärvaro på jobbet…

Det läge vi är mitt inne i kommer kräva både innovativa kommunpolitiker och en regering som är beredd att ställa krav på övriga partier. Skattesänkningar har, på ren svenska, satt oss i skiten. Jämför vi skattekvoten för tjugo år sedan med i dag saknas 240 miljarder i gemensamma resurser. Det betyder också att Liberalernas lyxfällanpolitik i form av slopad värnskatt som blåste bort ytterligare 6 miljarder ur vår plånbok måste rullas tillbaka…

Arbetslösheten är den högsta på 20 år, men samtidigt är de svenska dollarmiljonärerna fler än någonsin. Det är ett Sverige som riskerar klyvas mitt i tu om det politiska Sverige sviker.

Jenny Wennberg, ledare i Aftonbladet.