Stoppa Israels annektering av palestinska områden!

Enligt koalitionsavtalet mellan de israeliska regeringspartierna Likud och Blåvitt kan en annektering av 30 procent av Västbanken påbörjas när som helst. Med världen upptagen av covid-19 och med president Trump i Vita huset har Israels premiärminister Netanyahu sitt livs chans att omöjliggöra en hållbar palestinsk stat…

Annekteringsplanerna bygger på Trumps så kallade fredsplan och omfattar alla bosättningar samt större delen av Jordandalen. Resten (cirka 15 procent av det ursprungliga mandatområdet Palestina) skulle kunna bli en palestinsk stat, men bara om palestinierna går med på att i praktiken bilda en vasallstat under israelisk kontroll…

För den palestinska befolkningen blir konsekvenserna ödesdigra. Såväl de palestinier som bor i annekterade områden som de som lämnas utanför kommer att leva i ett lapptäcke av enklaver mellan israeliska bosättningar, vägar och militärposteringar. Ingen vet exakt hur styret i de annekterade områdena kommer att se ut, men säkert är att de mänskliga rättigheterna kommer att inskränkas ytterligare.

Många har länge beskrivit den israeliska ockupationen som apartheid, där invånare av olika etnicitet lever åtskilda under helt olika villkor. Vid en annektering skulle denna jämförelse bli än mer relevant, med de allra flesta palestinier hänvisade till ett slags bantustans, likt de marionettstater dit Sydafrika föste ihop större delen av sin svarta befolkning.

Hoppet om att kunna utöva palestinsk självbestämmanderätt i en egen, livskraftig stat kommer att släckas slutligt…

En annektering är ett grovt brott mot folkrätten som måste få allvarliga konsekvenser. Som Internationella domstolen slog fast år 2004 får omvärlden varken erkänna eller understödja ett sådant olagligt tillstånd och man ska dessutom samarbeta för att få ett slut på det.

EU är bundet av folkrätten och får alltså inte på något sätt bidra till en olaglig annektering. Om Viktor Orbán med flera inte vill dra slutsatser av det måste Sverige och likasinnade gå vidare på egen hand.

Ove Bring, Said Mahmoudi och Pål Wrange, DN Debatt.