Vi inom vänstern behöver Kuba

Idag står det fattiga och blockerade Kuba för en tredjedel av ALLT hälsobistånd i världen! I absoluta tal. Det är häpnadsväckande, men får ingen uppmärksamhet. Den kubanska hjälpen är också betydligt mer kostnadseffektivt än andras. Dessutom: Kuba lägger 6,7 procent av sin BNP på internationellt bistånd! Inget land är i närheten av detta. Sverige ligger strax under en procent och USA ligger på 0,17.

Vi inom vänstern behöver Kuba för att visa på ett alternativ till den kapitalism som allt snabbare driver oss mot undergång; antingen via krig eller genom förstörelse av våra livsbetingelser. Det skulle vara ett oerhört hårt slag mot all vänster i världen om kapitalismen återtar makten i Kuba. Lyckas vi däremot sprida kunskap om det solidariska och ekologiskt hållbara Kuba, är det ett viktigt stöd i vår kamp här.

–  Zoltan Tiroler på Clartébloggen