All rikedoms urkälla: jorden och arbetaren

Liksom i stadsindustrin utvinner man i det moderna jordbruket en större rörlighet och stegrad produktivkraft i arbetet genom att själva arbetskraften ödeläggs och avtynar. Och varje framsteg det kapitalistiska jordbruket är inte endast ett framsteg i konsten att utsuga arbetarna utan också i konsten att utsuga jorden, ty varje framsteg som ökar dess fruktbarhet för en begränsad tidsperiod är samtidigt ett framsteg förstör källorna till denna fruktbarhet.

Ju mer ett land, såsom till exempel Förenta Staterna (USA), utgår från storindustrin för sin utveckling, desto fortare går denna förstörelseprocess. Den kapitalistiska produktionen kan endast utveckla produktionstekniken och den samhälleliga utvecklingen genom att samtidigt förstöra all rikedoms urkälla: jorden och arbetaren.”

– Karl Marx, Kapitalet, Första Boken, Trettonde Kapitlet, sid 441.

Jämför programmet “Matens pris, i Sveriges Radio P1, Konstbevattning som får vattnet att sina”.