Priset på världens ojämlikhet syns överallt

Det har varit ett bra år för dollarmiljardärerna. Dessa cirka 2000 personers samlade förmögenhet är nu större än någonsin tidigare och växte med oerhörda 23 miljarder kronor om dagen mellan 2017 och 2018.

Samtidigt minskade den fattigaste hälften av jordens befolknings tillgångar med 4 miljarder kronor om dagen. Denna utveckling står i vägen för fattigdomsbekämpningen.

För att illustrera hur stor ojämlikheten mellan de allra rikaste och de fattigaste är kan man peka på att endast cirka en procent av världens rikaste mans (Jeff Bezos – grundare av Amazon) förmögenhet skulle räcka för att finansiera hela Etiopiens hälso- och sjukvårdsbudget, ett land där det bor 105 miljoner människor.

Priset på världens ojämlikhet syns överallt. Ett barn från en fattig familj i Nepal löper exempelvis tre gånger så stor risk att dö innan femårsdagen än ett barn från en rik familj. Barnadödligheten för mörkhyade barn i USA är den samma som för barn i Libyen, och dubbelt så hög som för vita barn. En pojke från en rik familj i Kenya har en chans på tre att fortsätta in i högre utbildning medan en flicka från en fattig familj enbart har en chans på 250.

Samtidigt som de allra rikastes förmögenheter ökar snabbt betalar de i många fall en lägre skattesats än de gjorde tidigare, i vissa länder lägre än på hundra år. I rika länder har den högsta marginalskatten på inkomst sjunkit från i genomsnitt 62 procent 1970 till 38 procent 2014.

– Robert Höglund, kommunikationschef Oxfam Sverige, Aftonbladet Debatt