Vi har inte tid med militariseringen

Vi går från kris till kris, och det finns inget som tyder på att vi kommer komma bort från det i närtid. Tvärtom. För det finns en annan kris som ligger och lurar i bakgrunden…

När vi nu diskuterar Nato, och hur vi ska kunna försvara oss mot en galen Putin, gömmer vi undan alla andra frågor, som om det vi väljer här i frågan om Nato inte skulle ha konsekvenser för resten. Verkligheten är tvärtom.

Att gå in i Nato skulle ha enorma konsekvenser för klimatet, och säkerhetsläget i framtiden. Dels i form av direkta utsläpp. Forbes uppskattar att USA:s armés utsläpp är större än hela Sveriges. Hur det ser ut med de svenska utsläppen är svårt att svara på, det redovisas inte, men när vänstergruppen i EU försökte uppskatta EU:s försvarsutsläpp så uppskattades det till ungefär 25 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år (Sveriges samlade utsläpp var 46,3 miljoner ton 2020).

När länderna ökar försvarsbudgeten till 2 procent av deras BNP, som till exempel både Tyskland och Sverige lovat att göra nu, kommer det verkligen göra skillnad, vi kommer släppa ut betydligt mer. Men de långsiktiga konsekvenserna är värre…

Vi kan inte ägna nästkommande tio år åt att bygga ut försvaret, gå med i militärklubbar, göra Östersjön till ett gränsstridsområde, skrämmas och bli skrämda. Vi behöver fokusera på annat. Vi måste välja att inte vara en del av den blodfyllda adrenalinstinna militariseringshetsen. Vi måste vara de som konstruktivt försöker finna fredliga lösningar, för vi har faktiskt inte tid med annat.

Mattias Gönczi, ledare i Syre.