Finns det någon sämre tid än nu att bli medlem i Nato?

När sanktionerna kan vara på väg att starta den process som kan välta en auktoritär ledare som viftar med kärnvapen ser det ut som om den svenska regeringen kommer till undsättning genom att bekräfta den bild som Putin vill ge: Nato omringar oss, Nato hotar oss, USA lovade att Nato aldrig skulle expandera in i Östeuropa, dom ljuger och bedrar. Med mig som er ledare har ni den starke man Ryssland behöver.

I det historiska ögonblick när Putins kritiker gör tappra försök att upplysa sina landsmän om att det finns en annan framtid än den som regimen stakat ut – då, just då, träder svenska politiker in och stöttar Putin genom att stärka bilden av den världsbild som är hans, ser till att han får vatten till sin inhemska kvarn. Det kan bli ett av de största historiska misstag Sverige gjort. Vi har all anledning att önska en demokratisk utveckling i Ryssland – ska vi då bidra till att det försvåras?…

Medlemskap i Nato är för viktigt för att tas upp i val, frågan kan “splittra folket” och “skapa motsättningar”. Så därför tas beslut om medlemskap i Nato utan att behöva passera vare sig ett riksdagsval eller en folkomröstning…

Den brådska, och brist på respekt för demokratiska värden, som nu präglar inte minst den socialdemokratiska ledningen, ter sig allt annat än genomtänkt. Den ryska militärmakten har onekligen fullt upp i Ukraina med enorma förluster. Att Ryssland skulle ge sig på ett alliansfritt Sverige – som aldrig varit del av Putins nostalgiska och delvis falska bild om det stora Ryssland – är totalt osannolikt. Det enda skälet till verklig aggression skulle vara just det som nu sker: Sverige söker medlemskap i det Nato som, enligt Putins världsbild, hotar Rysslands överlevnad.

Det Sverige behöver nu är kallt huvud och is i magen. Istället tycks politiker styras av tankar som inte är längre än pipan på en AK4.

Birger Schlaug, debattartikel i Expressen.