Vi förtjänar anställningstrygghet

 Det avtal som IF Metall och Kommunal valt att skriva på med Svenskt Näringsliv och PTK kommer att bli lag för oss alla…

Johan Ingelskog, avtalssekreterare i Kommunal, menar att avtalets “förändringar till stor del är förtydliganden av den praxis som redan gäller, förflyttningarna i sak är små”. Priset är förstås turordningsreglerna och saklig grund-begreppet. Detta är ingen överraskning utan något vi vetat länge och tillsammans opponerat oss mot.

Exempelvis när ett enigt LO sade nej till den av staten tillsatta Toijerutredningens förslag, eller när LO-styrelsen enhälligt i somras beslutade att avvisa alla förslag som syftade till att ändra saklig grund-begreppet. Då uppdagades inte bara solidariteten inom LO utan även vår kollektiva styrka. Nu finns istället risken att en framtid väntar utan samordning i kollektivet, utan draghjälp från andra förbund.

För oss som tillhör förbund med medlemmar som framför allt arbetar på den inhemska marknaden är omställningsfrågan och osäkra anställningar oftast inte högst på dagordningen. Trots det kommer våra medlemmar vara rädda för att behålla sina anställningar, och inkomst, då den nya lagen träder i kraft. Utan turordningsregler och ett tydligt fastställt begrepp om saklig grund för uppsägning kommer den som är äldre, den som påtalar brister i arbetsmiljön eller den som under en period lider av psykisk ohälsa inte besitta samma skydd på arbetsmarknaden som i dag.

Styrkan i att se hur även vi som bygger och målar husen, delar ut posten och städar trappuppgångarna drar våra stenar till samhällspyramiden tycks som bortblåst av större LO-syskon, de två största till antal medlemmar. I stundens besvikelse undrar vi om den styrkan någonsin kommer komma tillbaka.

Det är möjligt att vi som tillhör de förbund som vägrar gå med på dessa inskränkningar, de absolut värsta som drabbat Sveriges löntagare på flera decennier, kommer närmare varandra…

Karin Åkersten, ordförande Seko Stockholm, Nicklas Nilsson, ombudsman Fastighets region ost, Tomas Kullberg, ordförande Byggnads Stockholm Gotland och Jamal Elmourabit, ordförande Målarettan, debattartikel i Arbetet.