Nyliberalismens är en extrem högerrörelse

Att marknaden bäst löser samhällenas och de enskildas behov är nyliberalernas religion. Den politiken minskar dock många gånger den enskildes frihet eftersom friheten för den ene ofta går ut över den andre. Liberalismens idégrund är att motverka både statlig och privat maktkoncentration.

Nyliberaler ser inga problem med att vi är så beroende av varandra i världen. Varor skall produceras där det är billigast. Världens länder kommer alltid att ha tillgång till mat, råvaror, bränslen och mediciner. Bortfall av internet och elförsörjning, klimatkriser med svält och stora flyktingströmmar, pandemier, kamp om sinande naturresurser, handelskrig, väpnade konflikter samt oberäkneliga politiska ledare? Inga problem. Så lät det fram till covid-19 slog till.

“Skatt är stöld” pyr under ytan! Politiken känns igen också genom alla avdrag. Jobbskatteavdrag, rot- och rut-avdrag, avdrag på arbetsgivaravgifter, avdrag bil och cykel, välgörenhet, friskvårdsavdrag m.fl. Sänkt skatt i vissa glesbygdskommuner i stället för politik som ger jobb. Avdragsmodellen gynnar mest de som tjänar mest. Sänkt skatt anges till och med som lösning på problem i områden med utanförskap. Flera nyliberala förslag med klena resultat har kostat skattebetalarna stora pengar, t.ex. jobbcoacherna… Att inte skilja på den goda och den onda nationalismen har bäddat för SD:s framgångar.

Ett viktigt mål är att privatisera, åberopande valfrihet utan hänsyn till effekterna. Apoteksbeslutet är ett exempel. Hur kunde man tro att vinstdrivande företag skulle bygga upp stora lager när de inte var tvungna? I sjukvården byggs parallella system upp som leder till ojämlikhet. Att privatisera Arbetsförmedlingen i stor omfattning höll inte. Att göra skolan till vilken marknad som helst är unikt i världen och har lett till återkommande problem. Att inte jämställa villkoren mellan privata och kommunala skolor är typiskt nyliberalt.

Den dogmatiska privatiseringspolitiken har bäddat för fusk och kriminell verksamhet. Den enögda tron på marknaden är ett hinder i klimat- och miljöarbetet. Åtgärder skjuts på framtiden under förhoppning om ny forskning. Vårt globala klimatavtryck talar man tyst om. Typiskt är också att blåsa upp mindre betydelsefulla åtgärder, som plastpåsarna, som stora och viktiga. Ett nyliberalt mål är att öka företagens makt på arbetsplatserna och minska de anställdas.

Torsten Sandberg, f.d. riksdagsman Centerpartiet, debattartikel i Expressen.