Vi bör sluta hymla om klimatomställningen

Klimatomställningen diskuteras ofta som en teknikfråga. Det handlar om att byta ut fossilbilar mot elbilar, kol mot vindkraft och göra plast av biomassa, bara för att ta några exempel. Men dessa diskussioner missar vad omställningen leder till i förlängningen. Användningen av fossila bränslen har inneburit förändringar på i stort sett alla områden i samhället, från var vi bor till hur vi producerar.

Globalisering, kapitalism, bilismen, bostäder, utbildning, pensionssystemen, ja till och med på hur vi ser på oss som människor i förhållande till resten av biosfären är i stora drag resultat av samhällets omvandling med kol och olja.

Det är klart att vi kan tillverka fossilfri konstgödsel, elbilar och fossilfritt stål. Elbilen har mer än hundra år på nacken och den första kommersiella tillverkningen av konstgödsel i början på nittonhundratalet var fossilfri. Innan det svenska stålet blev beroende av importerat fossil stenkol tillverkades det med fossilfritt träkol.

Det är också helt klart att det finns en rad nackdelar med alla de tekniker som skall ersätta de fossila… Utöver de direkta nackdelarna med olika förnyelsebara energislag diskuteras knappt alls hur omställningen kommer att förändra samhället i stort…

Fossilfri konstgödsel kommer att vara 2–3 gånger dyrare än den fossila. Hur man bedriver lantbruk och de relativa priserna på olika lantbruksprodukter kommer då att förändras. Det kommer också leda till minskad specialisering i lantbruket och minskad global handel med livsmedelsprodukter. Dessa kommer i sin tur leda till betydligt större prisökningar än själva kostnaden för den fossilfria konstgödseln.

För att klara livsmedelsförsörjningen kommer det att krävas återcirkulation av näringsämnen från stad till land, med ombyggda avloppssystem, sannolikt också att megastäder med 20 miljoner människor minskar sin befolkning.

Omställningen kommer vare sig vi vill eller inte, men om vi agerar nu kan vi lättare påverka hur ett framtida hållbart samhälle kan se ut. Det kommer inte ge oss lika många prylar men kan ändå erbjuda ett tryggt och ett mer meningsfullt liv.

Gunnar Rundgren, debattartikel i SvD.