När den nyliberal falangen i M blev överkörda av rasisterna

Länge fanns en högljudd nyliberal fåra inom borgerligheten som försvarade en fri rörlighet över gränserna. Men många av dessa har numera inordnat sig i ledet och sluter upp bakom Ulf Kristersson…

Migro var en stiftelse som bildades den 6 augusti 2012 för att främja fri invandring. Stiftelsen bestod av nyliberalt sinnade personer och (av dessa) sympatiserade många med Moderaterna. En av Migros rapporter kom den 20 november 2015, skriven av (Fredrik) Segerfeldt och Maria Eriksson… Rapporten hade titeln Håller Sverige på att gå sönder?

Budskapet var att jämförande internationell statistik visade att Sverige fungerar väl och att det var populistiskt att hävda att invandringen hotade att försämra vårt land. Den summerande slutsatsen i rapporten löd: Sverige av i dag är ett av den mänskliga historiens mest framgångsrika samhällen. Trots /…/ en relativt omfattande invandring. Det är inte alls säkert, tydligt eller klart att Sverige inte klarar av invandring i den nuvarande omfattningen.

Intressant nog släpptes denna rapport samtidigt som mängder med människor flydde från Syrien till länder i Europa. Det året tog Sverige emot 163 000 asylsökande, vilket kan jämföras med drygt 12 000 förra året…

En annan av Migros förgrundsgestalter, Johan Norberg, skrev en krönika i Metro den 25 november 2015 där han anklagar svenska politiker för att hellre skydda välfärdsstaten än att rädda människoliv. Linjen var tydligt: fri rörlighet mellan länder var av godo, men krävde att välfärden skars ner.

Från vänster kom olika slag av invändningar. I Aftonbladet ifrågasatte Katrine Kielos (idag Marçal)… menade att en stark välfärd var en förutsättning för en framgångsrik integration, något som i sin tur är en grund för en fungerande migrationspolitik… Sedan dess har mycket vatten flutit under broarna. Hela det politiska fältet har förflyttats i riktning mot en mer stram migrationspolitik, men den största förskjutningen har skett inom Moderaterna och KD…

Moderaterna och KD (och nu även L) vill dessutom bilda regering med stöd av SD, ett parti som kräver nettominus i migrationen. Det innebär att fler ska utvandra än invandra (och de som ska utvandra bör enligt SD vara tidigare invandrare). Många i den tidigare kretsen kring Migro är idag tysta. Få protesterar.

Mats Wingborg, ledare i Dagens Arena.