Världen ett steg närmare undergång

Avtalet om medeldistanskärnvapen har sagts upp. Först av USA, sedan av Ryssland. Kina behövde inte säga upp det för man hade aldrig skrivit på.

Militärer sägs vara glada, investerare se möjligheter och världen är ett steg närmare undergång. Klimatkrisen kan ramla ner till plats två i kampen om värsta hot. De alltmer datoriserade – snart fullt ut AI-hanterande – kärnvapnen kliver i vart fall upp till slagläge för att inta guldläge.

Den svenska regeringen, och än mindre den svenska riksdagen, avser inte att skriva på något förbud mot kärnvapen ty det skulle innebära att Nato blir sura och att försvarsminister Hultqvist aldrig skulle få de amerikanska militära styrkornas hedersbetygelse Legion of Merit, vilket Sveriges ÖB redan fått.

Frågan är om ens Annie Lööf, som ju understödjer regeringen, skulle få vara kvar i Trilaterala Kommissionen vars bankliga intressen skulle drabbas illa om en väg av nedrustning skulle drabba världen.

Birger Schlaug