Arvet efter Björklund: Friskolkoncernernas träsk

Under Jan Björklunds tid som skolminister sjönk detta land allt djupare ner i det fria skolvalets och friskolekoncernernas träsk. Skolan hamnade alltmer på marknaden.

Och Björklund var aldrig intresserad av att göra något åt det eller ens erkänna problemen. Ovanpå det pådyvlade han svensk skola en ny disciplinär för att inte säga auktoritär stil med ständigt fler prov och mer och nya betyg. Progressiva och frigörande undervisningsideal avfärdades som uttryck för “flumskola”, trots att det var under flumskolans högkonjunktur som svenska elever presterade som bäst. Under hans tid sjönk betygen i internationella mätningar.

Det jag anser vara oförlåtligt är att Björklund och hans parti medverkat till marknadiseringen av skolan som ger välfärdsdirektörer alltmer makt – och därmed bidrar till en tilltagande segregation och ett befästande och fördjupande av det svenska klassamhället. Det är egentligen fullständigt häpnadsväckande att Liberalerna varit så ointresserad av att främja en likvärdig skola.

– Göran Geider, ledare i Dala-Demokraten