Varje äkta kulturyttring anpassas till vinstintresset av kommersiella krafter

 Den amerikanske samhällskritikern Noam Chomsky har uppmärksammat hur kommersiella krafter fångar upp varje äkta kulturyttring – för att urholka och anpassa till vinstintressen.

Han har även framhållit att en fungerande marknadsekonomi förutsätter informerade konsumenter. En förutsättning som saboteras av osaklig reklam som neuroplastiskt kidnappar belöningssystemen i våra hjärnor. Chomsky menar att en växande PR-industri alltmer effektivt ersatt en tidigare synlig.

Noram Doidge ( i boken The Brain that healed itself) sammanfattar: “Neuroplastisk forskning visar att varje varaktig aktivitet innebärande fysisk eller sinnlig aktivitet, lärande, tanke och föreställning – förändrar hjärna och sinne, kulturella idéer och aktiviteter inte undantagna”.

En konsekvens är att reklamindustrins manipulation av hjärnans belöningssystem skapar tvångsmässig konsumism som till exempel manifesteras i fetmaepidemi och drogmissbruk. Människan kan aldrig få nog av vad hon inte behöver eftersom det inte tillgodoser de egentliga grundbehoven av mening, gemenskap och kärlek byggd på solidaritet.

Författarinnan Nina Björk skriver: “Arbete i syfte att skapa vinster åt företag så att de kan skapa lönearbeten åt oss så att vi i allt högre takt kan konsumera företagens varor – det är inte det enda möjliga. Det är faktiskt det helt omöjliga.”

I reklamsamhället står individen inför uppgiften att erkänna och ta kamp för de mänskliga grundbehoven och därigenom återta kontrollen över sin hjärna.

Lars Lundström, krönika i Internationalen.