Centerväljarna säger nej, till vinster i välfärden

 Välfärdsbolagen inom vård, skola och omsorg fortsätter att omvandla svenska skattepengar till privata vinster – mot folkets vilja. Under lång tid har SOM-institutets mätningar visat att det finns en klar majoritet i väljarkåren som vill begränsa möjligheterna till vinstuttag, men Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har satt stopp för det…

Kartläggningar har visat hur friskolor systematiskt antar ett elevunderlag som kräver färre anställda, vilket skapar vinstutrymme. Glädjebetyg har blivit ett sätt för skolor att göra sig attraktiva som kundval. Den som letar exempel på hur marknadslogiken inkräktat skadligt på välfärdsverksamheterna behöver inte leta länge.

Under det senaste året har behovet av regleringar manifesterat sig ytterligare. Vidden av den segregerande effekt som marknadsskolan bidragit till har tagit större plats i debatten.

Katalys låtit Novus göra en väljarundersökning. Resultaten visar att: 70 procent av C-väljarna vill begränsa vinster i välfärden, men blir överkörda av Annie Lööf och partiledningen. Vår mätning visar att det fortsatt finns ett överväldigande stöd för att reglera vinster i välfärden i väljarkåren som helhet – två av tre tycker att vinstbegränsningar är ett bra förslag. Skulle en folkomröstning genomföras hade åtta av tio väljare röstat för begränsningar i någon form…

Att stödet för reglering är kraftigt bland Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, och Miljöpartiets väljare vet vi sedan tidigare – men vår undersökning visar även att 70 procent av Centerpartiets väljare tycker att vinstbegränsningar är ett bra förslag. Dessutom ser vi att viljan bland Centerväljarna att begränsa vinsterna bidrar till att en fjärdedel av dem kan överväga att byta parti.

Ur ett representativt perspektiv är centerledningens nuvarande linje – att tillåta oreglerade vinstuttag – fullständigt snedvriden. Annie Lööf kör helt enkelt över sina väljare.

Daniel Suhonen och Kalle Sundin, Katalys, debattartikel i Dagens Nyheter.