Var tog tilliten vägen?

Bilder från förr kan avslöja hur det ser ut idag och det gör de svartvita bilderna i fotoboken Palme och arbetarna. Det är bilder som först nu sett dagens ljus. Det är en bildskatt som ställer frågor och väcker hopp.

Bilderna är tagna av fotografen Jean Hermanson som under valrörelsen 1968 följde den dåvarande utbildningsministern Olof Palme som besökte byggarbetsplatser i Stockholmsområdet. Känslan som förmedlas är så annorlunda mot det vi ser idag och därför också så berikande och hoppfull. Mötet mellan byggnads-arbetaren och politikern Olof Palme sker på lika villkor. Även om den ene är klädd i kostym och den andre i arbetskläder är de lika mycket värda. Det finns en avslappnad tillit mellan dem.

Ett par månader senare får också Socialdemokraterna över 50 procent av rösterna. Året därpå, 1969, väljs Olof Palme till partiledare och blir landets statsminister. Slutet av 1960-talet är också den tid som anses vara kulmen på Socialdemokraternas bygge av välfärdssamhället. Då rådde ingen tvekan om vad det fackliga arbetet och politiken syftade till: ett jämlikt samhälle. Frågan är var den tilliten tagit vägen.

-Malin Klingzell-Brulin, ledare i Mål och Medel