Statlig tågtrafik enda rätta om hela landet ska leva

Ett land utan infrastruktur är inte ett land över huvud taget. Så enkelt kan det faktiskt uttryckas. Både varor och människor måste kunna fraktas för att Sverige ska leva. Vi ska kunna ta oss till släkt, vänner och jobb – även om de ligger några mil bort. Något måste knyta ihop vårt stora land, och inget annat kan göra det bättre än järnvägen. Ändå har vi en politik som prioriterar så kallad mångfald av framförallt privata aktörer framför landets faktiska behov.

Det är därför Sverige snart kommer bli av med nattågen mellan Göteborg och Jämtland samt Norrbotten. SJ har förlorat upphandlingen om att få köra sina tåg på järnvägen från Stockholm till Narvik. En annan aktör – norska Vy tåg AB – ska ta över. Det slår i praktiken sönder nattågens samordning, och resultatet är att enkla tågresor mellan norr och västkust inte längre kommer finnas.

SJ är såklart inte perfekt, men om vi ska ha en infrastruktur som bygger ihop hela landet så är det bara genom samordning det kan ske. Då kan tågsträckorna inte styckas upp som i dag. Och då kan vi inte ha fler än en aktör på rälsen.

Faktum är att svenskarna knappast bryr sig ifall det är SJ eller någon annan som kör tågen. Bara de går och kommer fram i tid. Och ska en ensam aktör planera ihop tågavgångarna så att regionerna kan leva, turisterna ta sig fram och arbetspendlarna komma till morgonmötet så bör den aktören vara staten.

Svårare än så är det inte. Landets liv avgörs på järnvägen.

-Lotta Ilona Häyrynen, ledare i Aftonbladet