Mer makt flyttas till arbetsgivarna

Utredningen som arbetar med arbetsrätten ska lämna ett förslag i maj. Nyligen avslöjade emellertid TCOs tidning Arbetsvärlden att enmansutredaren Gudmund Toijer förmodligen kommer att föreslå att antalet undantag från turordningsreglerna utökas till sex. Idag finns två undantag för företag med upp till 10 anställda. Enligt Arbetsvärlden ska arbetsgivaren vara skyldig att antingen ha tecknat kollektivavtal eller ha en motsvarande försäkring för att de utökade undantagen ska få användas.

Kontentan är ändå att tryggheten försvagas och att mer makt flyttas till arbetsgivaren. Särskilt påtaglig skulle den förändringen bli i mindre företag. Tidigare forskning visar vidare att turordningsreglerna gör jobben tryggare för äldre arbetskraft.

Januariavtalet utlovar samtidigt att om parterna på arbetsmarknaden når en överenskommelse om hur LAS ska reformeras så ska regeringen istället lägga fram ett förslag i linje med parternas överenskommelse. Som det ser ut för tillfället kommer alltså de fackliga organisationerna att få välja mellan att svälja ett beskt piller från utredningen eller komma överens med Svenskt Näringsliv. Upplägget gynnar arbetsgivarna.

De fackliga organisationerna ska pressas medan arbetsgivarna slipper eftergifter. Redan den processen strider mot Januariavtalets propå om att den grundläggande balansen mellan parterna ska upprätthållas…

I en bemärkelse har de krafter som vill försvaga fackföreningsrörelsen redan dragit en vinstlott. Offensiven för att luckra upp arbetsrätten har skapat split. En förklaring är att de otrygga jobben delvis är av olika karaktär inom olika delar av arbetsmarknaden…

De fackliga organisationerna står nu inför en svår utmaning. Det handlar både om att mota försämringar av arbetsrätten och att hålla ihop den fackliga rörelsen. Den ekvationen är inte enkel att få ihop. En sak är dock säker – om detta inte lyckas kommer de som vill försvaga facket att applådera.

-Mats Wingborg, ledare Dagens Arena