Var är det ekonomiska modet att skapa ett hållbart samhälle?

Den biologiska mångfalden i Sverige är hotad. Enligt Naturskyddsföreningen främst beroende på ökad skogsavverkning med metoder som inte är miljöanpassade. Fler än 2000 arter är i dag hotade i Sverige. Östersjön är sedan länge en marin biotop med stora miljöproblem. 18 procent av bottnarna räknas som syrefria. Åtgärdsprogram har lanserats av östersjöstaterna men de är enligt WWF otillräckliga.

Den biologiska mångfalden är också hotad över hela världen. Haven är på många platser utfiskade och plastskräp och plastpartiklar gör dem starkt förorenade. En stor del av skulden kan läggas på global ekonomisk ojämlikhet och på den höga överkonsumtionen i de rika länderna dit Sverige hör. Sverige ligger topp 20 när det gäller ekologiskt fotavtryck.

Var är den politiska viljan och beslutsamheten att bemöta denna kris? Den kris som faktiskt hotar vår existens…

Sverige är ett rikt och litet land. Vi om någon nation borde kunna vända på den onda spiralen och skapa förutsättningar för ett sundare och friskare liv i en tillfrisknande miljö. Men den ramöverenskommelse som Sveriges riksdagspartier har ingått siktar på nollutsläpp först år 2045 vilket i praktiken innebär att de nödvändiga åtgärderna än en gång skjuts på framtiden…

Vilket politiskt parti vågar utmana det svenska konsumtionssamhällets värderingar? Vilket politiskt parti vågar påstå att liksom under pandemin så kommer saker att bli annorlunda och sämre innan de blir bättre? Vilket politiskt parti har det politiska modet att föreslå drastiska och innovativa åtgärder för att övervinna den allt överskuggande miljö- och klimatkrisen i dag?

Dagens riksdagspartier är alltför rädda för att ta de politiska konsekvenserna av nödvändiga insatser för att hindra den hotande miljökatastrofen.

Joachim Bergenstråhle, Partiet Vändpunkt, Glödartikel i Syre.