Var är de glödande feministiska ambitionerna

Något verkar ha hänt med viljan, ambitionen och modet inom S… Visst nämnde Wallström kvinnors rättigheter och insatser för jämställdhet i utrikesdeklarationen. Samma sak med Löfven i regeringsförklaringen nu i januari. Men var är de glödande feministiska ambitionerna från förra mandatperioden?
Genusblindhet är när kvinnors villkor och förutsättningar inte utskiljs från helheten. Om vi exempelvis inte fokuserar på arbetarkvinnor som grupp, missar vi att hälften av dessa inte tillåts jobba heltid, vilket är en av de viktigaste anledningarna till deras lägre inkomster.

Jag är rädd att ett minskat fokus på klassbaserad jämställdhet ökar genusblindheten i samhället. För det finns anledning till oro. Hoten mot de redan vunna segrarna inom jämställdheten ökar. Aborträtten ifrågasätts allt oftare av SD. Ebba Bush Thor har profilerat sig inom en “ny feminism” utifrån traditionella, bakåtsträvande värderingar och Annie Lööf driver en individfokuserad feminism som helt saknar klassperspektiv.

Jag förstår inte varför Socialdemokraterna slutat ha ambitionen att vara bäst i klassen när det kommer till jämställdhet. Vi har råd att vara i framkant. Vi har kunskapen. Varför har vi inte längre modet?

– Lina Stenberg, ledarkrönikör Länstidningen, Östersund