Problemet är de profithungriga arbetsgivare som dumpar löner

I en intervju i tidningen Kommunalarbetaren ifrågasatte Anna Johansson, socialdemokratisk ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott, Fackligt Center för Papperslösas existens.

Uppenbarligen har Anna Johansson inte förstått vad facklig kamp handlar om. Hennes svar är inte bara okunnigt utan djupt oroande. Svar som gör mig djupt upprörd och förbannad.

En socialdemokratisk riksdagsledamot jämställer facklig kamp med medhjälp till prostitution och påstår att hjälp till papperslösa och andra grupper skulle vara att bidra till ett skuggsamhälle. Jag frågar mig: var fan har det socialdemokratiska partiet hamnat?

De senaste årens förslag handlar sällen eller aldrig om hur vi på bästa sätt tar emot och integrerar flyktingarna. Utan hur vi på effektivaste sätt förhindra dem att komma hit och på vilket sätt vi effektivast kan utvisa dem. Det är skrämmande och oroande.

Det är inte flyktingarna som är det stora problemet. Problemet är de profithungriga, för att inte säga kriminella arbetsgivare som dumpar löner och arbetsvillkor. Det är i den myllan som utnyttjande och exploatering av människor som ett skuggsamhälle skapas.

Det får aldrig vara så att de som utnyttjas skuldbeläggs, det är alltid de som utnyttjar som ska straffas. Facket kan inte sitta med armarna i kors och avstå från att agera. Det vore förödande. Att inte ta kampen mot detta är att medverka till att människor utnyttjas och exploateras.

– Bengt Sandberg, ordförande för Fackligt center för papperslösa, och fackligt aktiv inom Fastighetsanställdas Förbund under många år, i Clarté nr 4 2018.