Vänsterpartiets framgångar är ingen småsak

Skogsbränder, översvämningar och överhängande risk för irreversibla klimatförändringar inom bara några års tid. En borgerlighet som verkar radikaliseras för var dag som går och ett globalt kapital som är mer intresserade av yttre rymden än planeten de just nu driver mot katastrofens brant.

I det stora sammanhanget kan Vänsterpartiets framgångar i opinionen verkligen kännas som en småsak. Men det är de inte. För tusentals nya medlemmar och uppgång till över tretton procent i opinionsmätningar speglar någonting större.

Mitt i en reaktionär tid där all vänsterpolitik förklarats antingen naiv, farlig eller förbisprungen av utvecklingen – ofta alltihop på en och samma gång – går det att mejsla ut sin egen politiska väg och belönas för det. Det är förstås till största delen ett resultat av den roll Vänsterpartiet spelade kring utredningen om marknadshyror och den påföljande regeringskrisen. När sossarna och högerblocket bestämt sig för att det går att driva igenom vilka nyliberala reformer som helst så länge man dinglar frågor om gängkriminalitet och ökad repression som bete framför väljarkåren, så visade V vad politik borde handla om. Alltmedan de S-märkta ledarsidorna och tyckarna fördömde agerandet med förklaringar om vad som ligger i allmänhetens intressen.

När Vänsterpartiet talar om Sveriges industriella storhetstid och om framtida industrisatsningar och exporttriumfer är det förstås bra att måla upp ett politiskt alternativ till myten om Sverige som en enda stor startup för IT-genier. Men det finns en överhängande fara, för i tanken på tillväxt och jobbtillfällen lurar föreställningen om det allmänna intresset, lika falskt som någonsin…

Den omställning av industri och ekonomi som vår situation kräver, antingen den löses genom förstatligande eller genom ett green new deal, kommer att ske genom kraftmätningar mellan motsatta intressen. Så det gäller att organisera de intressen som pekar ut riktningen mot en annan jämlikare och hållbarare ordning. Vänsterpartiet kan bli kraften som företräder dessa intressen i riksdagen och organiserar dem utanför. De första stegen har redan tagits.

—Ledare i Internationalen.