Vågar politikerna stoppa utsläppen av koldioxid?

“Hur ska jag kunna se mina barnbarn i ögonen och säga att jag kände till detta men inte gjorde något?” Orden är David Attenborougs. “Lyssna på forskningen”, säger Greta Thunberg. Yttrandena manar till eftertanke.

Om vi inte agerar kommer torka, orkaner och översvämningar att öka. Klimatflyktingar som inte längre har möjlighet att försörja sig där de bor.

Ska vi undgå detta måste utsläppen av växthusgaser minska snabbt. Att inte vidta åtgärder som gynnar klimatet kommer att kosta. Då är det viktigt att ha fungerande ekosystem både till lands och havs som kan binda koldioxiden och på så sätt bidra till att skydda oss mot konsekvenserna av klimatförändringarna.

Länderna som ingått Parisavtalet har förbundit sig att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen väl under 2 grader med siktet inställt mot 1,5 grader.

För att Sverige ska kunna leva upp till sina löften i avtalet krävs att utsläppen minskar till nära 0 redan om 10 år. I dagsläget minskar de inte alls… Parisavtalet säger också att de länder som orsakat mycket växthusgaser inte kan frånsäga sig sitt ansvar för minskning av utsläppen.

Allt ansvar för vårt klimat kan inte läggas på enskilda utan vilar mycket tungt på politiker av alla nivåer. Ska vi och våra efterkommande få en dräglig framtid måste våra folkvalda upphöra med stöd till och investeringar i fossila bränslen och även i fossil infrastruktur som motorvägar och flygplatser.

Vi vet vad som behöver göras och teknik finns men det krävs också politiker som vågar handla.

Vågar du?

-Fridays For Future Sollefteå, insändare i tidningen Ångermanland