Den ekonomiska makten är extremt koncentrerad

De svenska hushållens samlade förmögenhet är nu över 17 000 miljarder rapporterar banken SEB:s sparbarometer.

Fint, tänker jag och kollar banksaldot. Nehej, det fanns ingen samlad förmögenhet där i dag heller.

I själva verket äger de tre rikaste personerna i Sverige mer än hälften. Mycket av de resterande rikedomarna i rapporten består i högt värderade bostäder, något som för de flesta inte betyder mer än att ha någonstans att bo.

När det gäller att äga företag och kapital är däremot pengar makt. Och du får en röst per krona. Det innebär att den ekonomiska makten i Sverige är extremt koncentrerad hos en minoritet, vi är i den meningen ett slags ekonomiskt Nordkorea.

Lika lite som vi alla har fått mer förmögenhet har vi fått mer makt. För att verkligen göra samhället mer demokratiskt kan pengar omfördelas både till privatpersoner och till offentlig välfärd. Ägandet måste också i längden demokratiseras. Men först och främst behöver vi fakta om hur förmögenheterna faktiskt fördelas i Sverige.

-Christian Tengblad, insändare i Länstidningen, Jämtland