En liten klick rika människor gynnas

Januariöverenskommelsen som Socialdemokraterna slöt med Centerpartiet och Liberalerna har inneburit att Socialdemokraterna med Löfven i spetsen i stort sett kompromissat bort alla utfästelser de lämnade inför förra valet.

Slopandet av värnskatten är ett hån mot vår krisdrabbade välfärd. Värnskatten innebar att pengar fördelades från de som har mycket till de som har lite. Att slopa den gynnar en liten klick mycket rika människor i Sverige.

En moderat EU-politiker fick under en debatt inför EU-valet frågan: “Om du väljer mellan solidaritet eller egennytta, vad väljer du då?” Hon svarade egennytta.

När det gäller Las, lagen om anställningsskydd, är det främsta kravet från främst Centerpartiet att regeln “Sist in, först ut” ska luckras upp. Om förslaget antas så sitter Löfven i knät på arbetsgivarna.

-Micke Brändström, insändare i Västerbottens Folkblad