USA:s militär i Sverige kommer inte lyda under svensk lag

Vårvintern 2022 befann sig väldigt många svenskar i ett tillstånd av skräck för att Ryssland hotade även Sverige. Och det då ännu avgörande partiet i Natofrågan, Socialdemokraterna, var rädda för att Natofrågan skulle bli en stridsfråga i valrörelsen.

Alltså ändrade partiet ståndpunkt över en natt. Inte på ett genomtänkt vis, inte av någon riktig inre övertygelse, och bara med taktiska valintressen för ögonen. En övertygelse byttes mot en annan. Tanken att ett Natomedlemskap skulle avgöras i en folkomröstning betraktades som mer eller mindre vansinnig.

Svenska folket fick aldrig någon genomgripande debatt om Nato och, som sagt, jag tror inte att väljarna heller ville ha det. Ett enormt känslosvall, utlöst av den ryska aggressionen, avgjorde hela saken. Det känslosvallet var verkligen begripligt, men faktum är att Natofrågan på allvar aldrig diskuterades. Ett stort hål finns därmed i svensk politiskt medvetande…

Natoprocessen därefter blev inte som politikerna hoppades. Svenska politiker tvingades i ett och ett halvt år förnedra sig och be på sina bara ben till de auktoritära ledarna i Ungern och framförallt Turkiet. Nu kanske det lossnar när Erdoğan överlämnat frågan till det turkiska parlamentet. Men det är knappast de svenska politikernas böner som påverkat, utan inflytandet från det USA varifrån Erdoğan vill köpa stridsplan.

Istället för att sörja det Natomedlemskap som förr eller senare kommer, är det nödvändigt att hålla alliansfrihetens ideal levande i diskussionen, även om de nu framstår som smått utopiska. Vi måste få klart för oss vad som faktiskt gått förlorat när den övergivits.

När Sverige ansluter till det stora militärblocket Nato blir bilden i världen en annan av detta land. Vi kommer inte längre att förknippas med fred och nedrustning på samma sätt…

Sittande regering har också redan krympt all utrikespolitik till enbart europeiska horisonter. I konflikten mellan Israel och Hamas tar regeringen en mycket tydlig proisraelisk hållning och blundar för de krigsbrott som israelisk militär nu begår på Gaza mot palestinska civila…

I den debatt som uteblev kring ett svenskt Natomedlemskap mörkades mer eller mindre också det faktum att USA kommer att få militärbaser i Sverige. Och inte bara det. Amerikanska militärer kommer på svensk mark att lyda under amerikanska lagar, inte svenska.

Vad betyder det? Teoretiskt innebär det att Sveriges självständighet minskas. I praktiken kan det innebära att eventuella brott som begås av amerikanska soldater eller officerare på svensk mark inte underställs svensk rätt.

Göran Greider, ledare i Arbetarbladet.