Uppvärdera kvinnors arbete!

Många kvinnor går i spagat för att klara sin vardag. Är du kvinna och arbetare får du dessutom de lägsta lönerna. Det är hög tid att ändra på det. Nu. Inte 2028, 2066 eller någon annan gång
På 17 år har lönegapet mellan arbetare och tjänstemän vuxit med 6 400 kronor. Det är tusenlappar som gör verklig skillnad när vi handlar mat, tankar bilen, köper busskort eller behöver gå till tandläkaren.

Klass men också kön bildar ett tydligt mönster. Sammantaget har kvinnor som grupp under ett antal år knappat in på männen. Men det går otroligt långsamt och förra året fick dessutom de manliga arbetarna mer i lönepåslag än kvinnorna. Som exempel fick kvinnliga städare mindre i löneökning än sina manliga kolleger. Samma sak hände på fastighetsbolagen.

Det är besynnerligt många män som anses mer kvalificerade, nästan oavsett yrke, utbildningsnivå och arbetsuppgifter.

Det är också fortfarande starkt cementerat att det är mer kvalificerat att utföra ett klassiskt manligt jobb inom exempelvis industrin, än att sköta en avdelning med demenssjuka åldringar eller att städa en galleria eller en sjukhustoalett på minimal tid.

Vi behöver ifrågasätta hur lönerna sätts på den svenska arbetsmarknaden, men också hur olika arbeten – och människorna som utför dessa – värderas. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor skulle minska snabbare om vi uppvärderade yrken där många kvinnor finns.

– Eva-Marie Kriegholm, ledare i Fastighetsfolket