Män måste resa som kvinnor gör!

Ska vi klara de transportmål som vi har satt upp och utveckla hållbara städer som är till för människor, och inte bilar, då är det hållbara resmönster vi måste satsa på.

Enligt en trafikutredning som Trivector gjort för Malmö stad skulle det ske en dramatisk ökning av koldioxidutsläpp liksom partiklar, om kvinnor skulle börja resa som många män i allmänhet gör. Det beräknades att det skulle innebära en ökad miljökostnad på 300 miljoner kronor.

Ibland måste vi fråga oss vilka politiken är till för, och i tiden kring internationella kvinnodagen kan vi inte låta bli att ifrågasätta just trafikpolitiken. Resurser som satsas på infrastruktur och framkomlighet måste bli mer rättvisa, även ur ett jämställdhetsperspektiv. Det är inte bara en klimatfråga, utan också en feministisk fråga.

Skillnaden på hur stor yta en buss tar per resenär på en stadsgata jämfört med en bil är 20 kvadratmeter. Bara det borde innebära att alla insåg vad som för längesen borde varit vägledande för infrastrukturutbyggnad och prioritering i framkomlighet.

Ulrika Frick (MP)och Karin Pleijel (MP) i Göteborgs Posten